COMUNICAT AJUNTAMENT D'ARTESA DE SEGRE

COMUNICAT 
AJUNTAMENT D'ARTESA DE SEGRE


LAjuntament dArtesa de Segre fa una crida a la calma als habitants del municipi i pobles propers i informa daquelles mesures per tal de fer prevaldre la salut i el benestar de totes i tots, seguint les indicacions del Govern de la Generalitat de Catalunya i, així, frenar la proliferació del virus SARS- CoV-2. Per aquest motu, sadopten les mesures que sexposen a contnuació.


    Suspendre totes aquelles activtats culturals, esporties o lúdvques programades des de lAjuntament i sinsta a què totes les enttats, clubs i organitzacions prorroguin els esdeveniments previstos.


        En el cas dArtesa de Segre, afecta de forma imminent als següents actes:
- “Xerrada i tast de cervesa neolítcaa el 14 de març a Seró Espai Transmissor.
- “Cinemaa al Cubbtural el 14 de març.
- El mercat del diumenge 15 de març.
-  Amb  veu  de  donaa el  21  de  març  (en  breu  s’informarà  de  la  nova  data  i/o  de  la possibilitat de retornar el preu de lentrada a qui ja l’hagi adquirit).


    Aquesta mesura afecta específcament als equipaments com el la Biblioteca municipal Joan Maluquer Viladot, el Pavelló poliesportu municipal, el camp de futbol, el Túmul de Se, el Centre dEnttats Les Monges, ledifci de les Escoles Velles i el centre Cubbtural, on no satendrà al públic de forma presencial. Així mateix restarà tancada la Llar de Jubilats amb la fnalitat de protegir els col·lectus més vulnerables.
La residència municipal ja està seguint els protocols revistos pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.


    Es confrma també lordre de tancament de lescola bressol municipal, lescola de música i els demés centres Educatus  (escola i insttut),  per part del Govern de la Generalitat, a partr de demà dia 13 i fns a nova ordre.


        Es recomana fer qualsevol ges per via telemàtca o telefònica:


-     LAjuntament estarà obert de cara al públic únicament per gestons  de caràcter presencial i que siguin urgents.
-     En relació a les reunions ecumèniques, funerals i enterraments, les mesures a considerar són: limitar al màxim la partcipació, la celebració a porta tancada del cementri i evitar el contacte fsic.


Les mesures entren en vigor des davui fns a un període de 15 dies, que podrà ser prorrogat en funció de levolució de la situació.


Salut recorda les mesures preventves d’higiene genèriques a seguir de protecció individual enfront de malaltes respiratòries:


1.   Rentar-se  les  mans  sovint  amb  aigua  i  sa o   amb  solucions  alcohòliques, especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn.
2.   Evitar el contacte estret amb persones que mostrin signes dafecció respiratòria, com ara tos o esternuts.
3.   Mantenir  una  distància  de  dos  metres  aproximadament  amb  les  persones  amb símptomes d’infecció respiratòria aguda.
4.   Tapar-se la boca i el nas amb mocadors dun sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i rentar-se les mans de seguida.
5.   Evitar de compartr  menjar o estris (coberts, gots, tovallons, mocadors...) i altres objectes sense netejar-los degudament.
6.   No s’han de prendre precaucions especials amb els animals a lEstat, ni amb els aliments, per evitar aquesta infecció.


En cas de qualsevol dubte, cal trucar al 061 Salut Respon o consultar el web Canal Salut. Així mateix, el sistema de salut de Catalunya ha elaborat un test com a nova eina que permet, de manera molt ràpida i senzilla, conèixer si es compleixen els criteris d’infecció per coronavirus, i si cal trucar o no al 061.


Artesa de Segre, 12 de març de 2020

Contacte

foxyform